Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

Wyników na stronę: 10 20 30

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Włączenie społeczne, Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

ogloszenie.pdf

zalacznik_nr_1__formularz_oferty.pdf

 
1 do 10 z 320