Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.

Lista kandydatów

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług zapewnienia nocegów i wyżywienia podczas warsztatów szkoleniowych uprawniających społecznie osoby niepełnosprawne" w ramach projektu "W rodzinie siła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 7: „Włączenie społeczne”, Działania 7.2. „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządowe i ich jednostki organizacyjne”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

Informacja o wyniku postępowania

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.


Strona 1


Strona 2

 
1 do 10 z 79